" LASER SPOT "

" "
,,,, - 10 - 19
, -
+7 495 776 0927 , +7 916 716 9574

! " " 10.06 10.08 -
.
" " - , .

"DT" - . .

DT - DT45 , DT50 , DT50W, DT50B , DT50BB.


DT40Pro ( DT40 ). .


DT40 DT45 DT50 DT50W DT50B DT50BB
Optical angle 60 max. 60 max. 60 max. 85 max. 60 max. 60 max.
ScanSpeed 40Kpps ILDA at 8 42Kpps ILDA at 8 42-45Kpps ILDA at 8 42-45Kpps ILDA at 8 35Kpps ILDA at 8 30Kpps ILDA at 8
Mirrors size 7*12*0.8 X 8.5*8.5*1
Y 8*13*1
X 8.5*8.5*1
Y 8*13*1
X 8.5*8.5*1
Y 7*17*1
X 10.5*10.5*1
Y 9*16*1
X 12*14*1
Y 10*20*1
Signal Input voltage 5V 5V 5V 5V 5V 5V
Power requirements: 24V 1A 24V 1A 24V 2-3A 24V 2-3A 24V 2-3A 24V 2-3A

  DT45 - (42Kpps ILDA at 8 ) DT40. ( X 8.5*8.5*1 Y 8*13*1 ) DT40 . X Y .
 DT50 - (42-45Kpps ILDA at 8 ) DT40. DT40 , X Y .
 DT50W - (42-45Kpps ILDA at 8 ) DT40 85 max. DT40 , X Y . Y .
 DT50B - (35Kpps ILDA at 8) DT40 - X Y (X 10.5*10.5*1 Y 9*16*1 ). DT50B . , .
 DT50BB - ( 30Kpps ILDA at 8 ) DT40 - X Y (X 12*14*1 Y 10*20*1). DT50BB .
  , DT 8. DT50, DT50W, DT50B , DT50BB 2 - 3 .
  DT45 DT50 3 - 6 DT40. .
  .


.
    

" " - .
.: +7 495 776 0927 , +7 916 716 9574
E-mail: laserspot09@mail.ru
ln7760927@mail.ru